ചിയര്‍ഗേള്‍/ കാര്‍ട്ടൂണ്‍എം.എസ്.പ്രകാശ്

മാജിക് ലാല്‍ /കാര്‍ടൂണ്‍


ഗോപിനാഥ് മുതുകാടിന്റെ ശിക്ഷണത്തില്‍ മോഹന്‍ലാലിന്റെ ഫയര്‍ എസ്കേപ്പ്!
അതിനെതിരേ മാജിഷ്യന്‍ സാമ്രാജും കൂട്ടരും!

ശ്രീകൃഷ്ണലീല / കാര്‍ട്ടൂണ്‍എം.എസ്.പ്രകാശ്