ലഫ്. കേണല്‍ ലാലേട്ടന്‍/ കാര്‍ട്ടൂണ്‍


എം.എസ്.പ്രകാശ്