ഒരേ തൂവല്‍‌പക്ഷികള്‍/ കാര്‍ട്ടൂണ്‍ഒരു മത‌സൌഹാര്‍ദ്ദസോദ്ദേശ്യകാര്‍ട്ടൂണ്‍

6 comments:

കാപ്പിലാന്‍ said...

:)

ഒരു “ദേശാഭിമാനി” said...

.......................ഊം...;)- അത്രയ്ക്കങ്ങട് വേണ്ടീരുന്നോ! എന്നാലും തെറ്റില്ല! ഇപ്പറഞ്ഞേലും ഇത്തിരി കാര്യോണ്ട്! ഇനി മുതൽ ഇവരെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒറ്റയ്ക്കായിട്ടിടാൻ ശുപാർശചെയാം .

പാഞ്ചാലി :: Panchali said...

സത്യം!

പാമരന്‍ said...

:)

Babu Kalyanam | ബാബു കല്യാണം said...

:-)

Anonymous said...

കൊള്ളാം...

Post a Comment