ന്യൂ കേരളാ ഹര്‍ത്താല്‍ സര്‍വീസ് /കാര്‍ട്ടൂണ്‍


എം.എസ്.പ്രകാശ്

2 comments:

Anonymous said...

ugran cartoon...Now this is the new address of malayali!!

maravan said...

ഇത് കലക്കി ഭാവന അപാരം

Post a Comment