ഏകലോചനം/ കാര്‍ട്ടൂണ്‍


ആണവകരാര്‍ ആട്ടക്കഥയില്‍ നിന്ന്- നിരന്തരപരിശീലനം കൊണ്ട് ഒട്ടും ക്ലേശമില്ലാതെ ഏകലോചനം അവതരിപ്പിക്കുന്ന മന്ത്രി ഇ.അഹമ്മദ്.

4 comments:

മൂര്‍ത്തി said...

അത് കലക്കി....

tk sujith said...

ഉഗ്രന്‍!

ഗുപ്തന്‍ said...

കിടു!

ഉഗാണ്ട രണ്ടാമന്‍ said...

കലക്കി....

Post a Comment